Biuletyn Informacji Publicznej
  Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska
2015-11-28
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Krajowy zjazd aptekarzy - delegaci Gdańskiej OIA

Delegaci na VI Krajowy Zjazd Farmaceutów :

1. mgr farm. Paweł BOBKOWSKI
2. mgr farm. Kamil Robert DĄBROWSKI
3. mgr farm. Andrzej DENIS
4. mgr farm. Jolanta Elżbieta DĘBSKA
5. dr n. farm. Joanna ERECIŃSKA
6. mgr farm. Anna KALICKA
7. mgr farm. Gabriela KOCIAŁKOWSKA
8. mgr farm. Aleksandra KOŁOMYJSKA
9. mgr farm. Bartosz KOŁOMYJSKI
10. mgr farm. Hanna KUŹNIAR
11. mgr farm. Janina MAŃKO
12. mgr farm. Michał MARKOWSKI
13. mgr farm. Anna MARYNKIEWICZ
14. dr n. farm. Piotr MIGAS
15. mgr farm. Ireneusz NESTEROWICZ
16. mgr farm. Michał PIETRZYKOWSKI
17. mgr farm. Justyna RAUPUK
18. mgr farm. Andrzej RUSINOWSKI
19. mgr farm. Marcin SKRABALAK
20. mgr farm. Ewa TOBOLSKA-KLIMEK
21. mgr farm. Dorota WARGOWSKA
22. mgr farm. Paweł Andrzej WINIARSKI


Uchwała Nr 12 z dnia 26.11.2011r. XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie wyboru Delegatów na V Krajowy Zjazd Farmaceutów.

________________
Podstawa prawna:

Art. 36. 1. W Krajowym Zjeździe Aptekarzy biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy aptekarzy oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Izby.
2. Liczbę delegatów z poszczególnych izb aptekarskich określa Naczelna Rada Aptekarska zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 37 pkt 3.
3. Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska co 4 lata.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad aptekarskich.
5. Nadzwyczajny Zjazd powinien być zwołany w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.
Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 136 z 2008 roku poz.856 z późn. zm.).


oraz

Uchwała z dnia 17 marca 2011 roku Naczelnej Rady Aptekarskiej
Nr V/116/2011 w sprawie określenia liczby delegatów z poszczególnych okręgowych izb aptekarskich wybieranych przez Okręgowe Zjazdy Aptekarzy na Krajowy Zjazd Aptekarzy.Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska