Biuletyn Informacji Publicznej
  Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska
2016-07-31
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Krajowy zjazd aptekarzy - delegaci Gdańskiej OIA

Delegaci na VII Krajowy Zjazd Farmaceutów:

1. mgr farm. Kamil Robert DĄBROWSKI
2. mgr farm. Andrzej DENIS
3. mgr farm. Jolanta Elżbieta DĘBSKA
4. mgr farm. Maciej Piotr DĘBSKI
5. mgr farm. Anna Maria EHLERT-MACKIEWICZ
6. dr n. farm. Joanna ERECIŃSKA
7. mgr farm. Hanna FIGURSKA
8. mgr farm. Karol GRABOWSKI
9. mgr farm. Anna KALICKA
10. mgr farm. Gabriela KOCIAŁKOWSKA
11. dr hab. farm. Piotr KOWALSKI
12. mgr farm. Rafał KWIATKOWSKI
13. mgr farm. Janina MAŃKO
14. mgr farm. Anna MARYNKIEWICZ
15. mgr farm. Michał MACKIEWICZ
16. mgr farm. Michał MARCINKOWSKI
17. dr n. farm. Natalia Anna MIĘKUS
18. dr n. farm. Piotr MIGAS
19. mgr farm. Agata Dorota PANKOWSKA
20. mgr farm. Michał PIETRZYKOWSKI
21. mgr farm. Andrzej RUSINOWSKI
22. mgr farm. Marcin SKRABALAK
23. mgr farm. Marcin Jan SZALINA
24. mgr farm. Ewa TOBOLSKA-KLIMEKUchwała Nr 12 z dnia 28.11.2015r. XXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie wyboru Delegatów na VII Krajowy Zjazd Farmaceutów.

________________
Podstawa prawna:

Art. 36. 1. W Krajowym Zjeździe Aptekarzy biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy aptekarzy oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Izby.
2. Liczbę delegatów z poszczególnych izb aptekarskich określa Naczelna Rada Aptekarska zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 37 pkt 3.
3. Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska co 4 lata.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad aptekarskich.
5. Nadzwyczajny Zjazd powinien być zwołany w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.
Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2014 roku poz.1429 z późn. zm.).


oraz

Uchwała z dnia 24 marca 2015 roku Naczelnej Rady Aptekarskiej
Nr VI/62/2015 w sprawie określenia liczby delegatów z poszczególnych okręgowych izb aptekarskich wybieranych przez Okręgowe Zjazdy Aptekarzy na Krajowy Zjazd Aptekarzy.Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska